Міжнародне

Заклади, з якими підтримуються зв’язки

Університет м. Любека, Німеччина

Університет New Mexiko, Albuquerque, USA

ESSO

EUSOMA

ESMO

д.мед.н., професор Іващук О.І.

д.мед.н., професор Сенютович Р.В.

к.мед.н., доцент Тащук І.В.