Склад кафедри

  

                                      Функціональні обов’язки викладачів га кафедрі 
 

Викладач

Обов`язки

Пересунько О.П.

відповідальний за лікувальну  роботу

Кравчук С.Ю.

відповідальний за навчально-методичну  роботу з предмету "Радіологія", цивільну оборону, протпожежну безпеку та охорону праці

Унгурян В.П.

відповідальний за післядипломну освіту

Шумко Б.І.

відповідальний за навчально-методичну  роботу з предмету "Радіаційна медицина", відповідальний занаукову роботу та профорг кафедри

Шульгіна В.В.

відповідальний за іміджеву політику

Гушул І.Я.

відповідальний за матеріально-технічне забезпечення кафедри та науковий гурток

Постевка І.Д.

діловод кафедри

Зелінська Н.В.

відповідальна за навчально-методичну  роботу з предмету "Онкологія", відповідальна за міжнародні зв’язки