Історія кафедри

У 1959 році була організована кафедра рентгенології і медичної радіології, на якій працювали завідувач – доцент Т.П. Ковінський і два асистенти. У серпні 1961 року за конкурсом завідувачем кафедри обрано доцента І.Г. Федорова, а в серпні 1970 року – доцента Г.К. Бутвіна.

Практичне заняття веде завідувач кафедри І.Г. Федоров
                                                                     Практичне заняття веде завідувач кафедри І. Г. Федоров.
  

      На початку 60-х років при кафедрі госпітальної хірургії був організований курс онкології, який очолив доцент А.В. Живецький, а базою для викладання онкології став обласний онкодиспансер. У серпні 1975 року. за наказом ректора медінституту утворений самостійний курс онкології, яким завідував доцент А.В. Живецький.
   
 
 
    У 1976 році курс онкології очолив доцент Д.А. Чумак. У 70-80-х роках разом з Д.А. Чумаком на курсі працювали к.мед.н. В.А. Андрусенко та к.мед.н. В.О. Федоренко.
     
 
    У 1991 році завідувачем курсу онкології призначено д.мед.н. Р.В. Сеню­товича (на курсі працював ще асистент В.В. Горячев).


Із 1994 року викладання променевої діагностики та променевої терапії ведеться в складі кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії, завідувач – професор Р.В. Сенютович, завідувач курсу променевої діагностики і променевої терапії – доцент Г.К. Бутвін.


У травні 1994 року створена кафедра онкології, променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини. Кафедру очолив проф. Р.В. Се­нютович. Із вересня 2003 року на курсі онкології працюють доценти Д.А. Чумак і О.П. Пересунько, ас., к. мед. н. В.В. Гусак, І.В. Тащук, В.П. Ун­гурян, аспірант Е.В. Олійник та магістрант І.О. Пацюк.


Основними напрямками наукові роботи курсу онкології було й залишається покращення рентгено-радіологічної діагностики захворювань органів травлення, чому були присвячені три виконаних на кафедрі дисертації, серед них одна докторська. Дві дисертації були присвячені діагностиці і лікуванню променевих уражень у хворих після променевої терапії, одна – променевій терапії, одна – радіонуклідній діагностиці. Всього виконано 7 дисертацій.

Під керівництвом доцента Г.К. Бутвіна успішно захищено дві дисертації. За тематикою, що розробляється на кафедрі, виконано три дисертації. Одна з них присвячена вивченню можливостей застосування фармакологічних модифікаторів під час рентгенівської комп’ютерної томографії для визначення місцевого поширення та стадії розвитку раку шлунка (к.мед.н. Т.М. Мацюк), захищена у 2002 році. Друга дисертація заочного аспіранта В.А. Піца виконана за цією тематикою, подана до захисту.

Викладачами кафедри рентгено-радіології видано 7 монографій та навчальних посібників.


У 2003 році кафедра поповнилася двома новими викладачами з курсу променевої діагностики і променевої терапії – кандидатами медичних наук С.Ю. Кравчуком і В.В. Шульгіною.


Виконані дослідження з епідеміології раку молочної залози на Буковині (А.В. Живецький, докторська дисертація на тему “Передрак і рак молочної залози в ендемічному вогнищі зобної хвороби”). О.В. Баєвою виконана кандидатська дисертація на тему “Стан інсуліндепонуючої функції еритроцитів і її зв’язок вуглеводним обміном у хворих передраком молочної залози і шлунка”. Під керівництвом професора Р.В. Сенютовича виконано 3 кандидатські дисертації.                    З 2011 року завідувачем кафедри став д.мед.н., професор Іващук О. І.