Післядипломна освіта

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

передатестаційних циклів та удосконалення лікарів на кафедрі онкології та радіології Буковинського державного медичного університету
на 2018 рік


Назва циклів

Вид

навчан­

ня

Триваліс ть циклу

Кількість

слухачів

Дата початку та закінчення циклу

1

2

3

4

5

6

1

Променева діагностика захворювань черевної порожнини

ТУ

0,5

10

02.09 -

14.09

2

Сучасні аспекти ранньої діагностики раку

ТУ

0,5

10

21.10 -

01.11

2

Онкологічні проблеми гінекології

ТУ

0,5

10

09.12 -

20.12

3

Онкохірургія

ПАЦ

1

10

01.11 -

30.11

4

Онкологія

ПАЦ

1

10

01.04 -

30.04

5

Фонові та передракові стани тттийки матки та ендометрія.

Кол ьпоцервікоскопія.

ТУ

0,5

10

11.11 -

22.11

6

Сучасні аспекти ранньої діагностики раку

ТУ

0,5

10

10.02 -

21.02

7

Фонові та передракові стани шийки матки та ендометрія.

К ол ьпоцервікоскопія.

ТУ

0,5

10

17.03 -

28.03

8

Клінічна онкологія 2 р. (вип. 2012 р.)

ІНТ

3

1

01.11 -

31.01

9

Клінічна онкологія 1 р. (вип. 2013 р.)

ІНТ

6

2

01.01 -

31.06