Видавнича діяльність

 

Список надрукованих праць кафедри онкології та радіології.

 

Но-мер п/п

Назва праці

Вид видання (моно-графія, стаття, тези)

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

Кіль-кість сторі-нок

Прізвища всіх авторів (співавторів)

1.      

Організаційні та біофізичні аспекти скринінгу раку.

Моног-рафія

Нові підходи. Чернівці.  – 2010 – 358с.

358

Сенютович Р.В. Унгурян В.П.

2.      

Неоад'ювантна хіміотерапія раку молочної залози. Фактори прогнозу.

Моног-рафія

Чернівці – 2011 – 162с.

162

Сенютович Р.В. Унгурян В.П.

3.      

Особливості лікування хворих літнього та старечого віку на гострокровоточиву дуоденальну виразку, залежно від наявності хелікобактерної інвазії

Моног-рафія

Чернівці: Видавництво БДМУ, 2011.-304с.

304

Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Малишевський І.О.

4.      

Варіанти лейоміоми матки в поєднанні із патологією ендометрія

стаття

Хист. Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2010. – Вип.. 12. – С.123

 

Омар Камаль Нуман

Пересунько О.П.

5.      

Оптичні параметри лазерної поляриметрії тканин внутрішніх органів за умови експериментального моделювання гострої обтураційної кишкової непрохідності

стаття

Український Журнал Хірургії.-2011.-№4(13).-С.167-172.

 

5

Іващук О.І., Ушенко О.Г., Давиденко І.С., Бодяка В.Ю.

6.      

Морфологія лейоміоми матки при доброякісних і злоякісних процесах ендометрія

стаття

Буковинський медичний вісник – 2011. Т.15, №1 (57).– С. 139-143

4

Омар Камаль Нуман

Давиденко І.С.

Пересунько О.П.

7.      

Ефективність ендоскопічної ін’єкційної терапії у хворих літнього та старечого віку на гострокровоточиву дуоденальну виразку залежно від хелікобактерної інвазії

стаття

Український Журнал Хірургії.-2011.-№2(11).- С.109-115.

6

Іващук О.І., Малішевський І.О.

8.      

Хірургічний гемостаз гострокровоточивої виразки задньої стінки дванадцятипалої кишки

стаття

Клінічна  анатомія та оперативна  хірургія.-2011.-№3(37).-С.46-48.

 

2

Іващук О.І., Малішевський І.О.

9.      

Морфологічні та гістохімічні особливості епітелію шийки матки залежно від стану ендометрія

стаття

Буковинський медичний вісник – 2011. Т.15, №1 (57).– С.119-123

5

Бозан Адель Бакко

Пересунько О.П.

Давиденко І.С.

10.             

Окислювальна модифікація білків паренхіми та волокнистого компонента строми ендометрію та лейоміомі матки залежно від стану ендометрію

стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : зб.наук.праць / Вип. 29. - Київ-Луганськ.- 2011. - С.222-229.

8

Омар Камаль Нуман, Пересунько О.П.,

Давиденко І.С.

11.             

Окислювальна модифікація білків паренхіми та строми шийки матки при фоновій та передраковій патології ендометрія

стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : зб.наук.праць / Вип. 29. - Київ-Луганськ.- 2011. - С.229-234.

6

Бозан Адель Бакко Пересунько О.П.,

Давиденко І.С.

12.             

Морфологія стінки каналу шийки матки при доброякісних та злоякісних процесах ендометрія

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – Т.10, №1(35). – С.9-13

5

Бозан Адель Бакко

Пересунько О.П.,

Давиденко І.С.

13.             

Морфологічні та гістохімічні особливості паренхіми та волокнистого компонента строми ендометрія у хворих з патологією матки

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – Т.10, №1(35). – С.119-123

5

Омар Камаль Нуман,

Пересунько О.П.,

Ушенко О.Г.

14.             

Роль самостійної роботи студентів у вивченні онкології за кредитно-модульною системою на медичному факультеті.

стаття

Медицина та освіта. Тернопіль, 2010. №2. – С. 148-150.

2

Шумко Б.І.

Федонюк Л.Я.

15.             

Хіміотерапія раку легень. Паметрексед.

стаття

Буковинський медичний вісник. - 2011, №2. -

С. 74-75.

2

Р.В. Сенютович

Е.В. Олійник

16.             

Первинна профілактика раку шийки матки. Вакцинація.

стаття

Архів клінічної медицини, 2011, №1.- С. 8-12

5

Сенютович Р.В. Унгурян В.П., Олійник Е.В., Зелінська Н.В.

17.

Нові напрямки скринінгу раку шийки матки. Тести на папіломовірусні інфекції.

стаття

Архів клінічної медицини, 2011, №1.- С. 4-8.

5

Сенютович Р.В. Унгурян В.П., Олійник Е.В., Зелінська Н.В.

18.             

Комбінована операція при проростанні пухлини печінкового кута товстої кишки в дванадцятипалу кишку, шлунок та інші органи.

стаття

«Клінічна анатомія та оперативна хірургія». – 2011. - №1. 

– С. 93-94.

2

Сенютович Р.В.

19.             

Фізіологічна методика реконструкції після панкреатодуоденаль-ної резекції.

стаття

«Клінічна анатомія та оперативна хірургія».- 2011.- №1.– С. 95-97.

3

Сенютович Р.В. Олар І.О.

20.             

Нове в неоад'ювантній хіміотерапії раку молочної залози.

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2010.- ТХ. – №1(35). –

 С. 218-221

4

Сенютович Р.В. Бізер Л.І.,

Унгурян В.П.

21.             

Гіломи низької зло якості. Загальна тактика лікування. Роль променевої терапії.

стаття

Галицький медичний вісник - 2009. - №4. – 

С. 139-142

4

Сенютович Р.В.

Унгурян В.П. Олійник Е.В.

Гушул І.Я.

22.             

Деякі питання комплексного лікування гліом вищого ступеня злоякісності

стаття

Галицький медичний вісник – 240. – 1.- 

С. 142-146

5

Сенютович Р.В.

Унгурян В.П. Гушул. І.Я.

23.             

Показники виявлення раку молочної залози за даними мамографічного дослідження серед населення Чернівецької області у 2009 році

стаття

«Основни проблеми на съвременната наука -2010» Материали за VI Международна практична конференция,  17-25 април 2010 г.,

 том 20. - С. 63-65.

3

Шульгіна В.В.,

Кравчук С.Ю.,

Сидорчук Л.І.,

Гусак В.В.

24.             

Колонізаційна резистентність слизової оболонки дистального відділу тонкої кишки у сплен-ектомованих білих щурів

стаття

Буковинський медичний вісник – 2911. – №1. – 

С. 150-154.

5

Сидорчук Л.І.

25.             

Species composition, population level and sensitivity to antibiotic of leading pathogens of urethritis

тези

Abstract Book of Leiden International Medical Student Conference – Leiden, Netherlands. – 16-20 March, 2011. – P. 281.

1

L.Sydorchuk

A.Sydorchuk

 

26.             

Violations of immune status in young patients infected with pandemic subtype influenza virus A (H1N1)

тези

Abstract Book of Leiden International Medical Student Conference – Leiden, Netherlands. – 16-20 March, 2011. – P. 147.

1

L.Sydorchuk

A.Sydorchuk

V. Moskaliuk,

27.             

Спленомегалія при злоякісних захворюваннях органів черевної порожнини.

тези

Проблеми онкології та медичної радіології на Буковині

Збірник наукових робіт

Випуск 11

Чернівці

Видавництво «Прут» 2010- С. 107

1

С.Ю.Кравчук, В.В.Шульгіна,

Т.М. Войцева

28.             

Гістохімічні особливості едометрію у хворих на міому матки

тези

Всеукраїнська науково-практична конференція «XV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених», 27-29 квітня 2011 p., Тернопіль.

 

Омар Камаль Нуман

Пересунько О.П.

29.             

Визначення мутацій гена BRCAI у хворих на рак молочної залози та їх родичів

тези

Матеріали ХІІ з’їзду онкологів України, Судак – вересень 2011р. // Клінічна онкологія - №2. – 2011, №223

1

Пересунько О.П.

Крук Т.В.

Волков Р.А.

30.             

Діагностика аденокарциноми шийки матки

тези

Матеріали ХІІ з’їзду онкологів України, Судак – вересень 2011р. // Клінічна онкологія - №2. – 2011, №451

1

Пересунько О.П.

Зелінська Н.В.

Давиденко І.С.

31.             

Застосування реконструктивної хірургії в комплексному лікування раку молочної залози.

тези

Матеріали ХІІ з’їзду онкологів України, Судак – вересень 2011р. // Клінічна онкологія - №2. – 2011 - С. 483

1

Тащук І.В.

Гонца А.О.

Тащук В.І.

32.             

Досвід викладання онкології іноземним студентам V курсу. Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції.

Тези

Матеріали навчально-методичної конференції. Чернівці, 2011. - С. 161-162

2

Сенютович Р.В.

 

 на стадії наповнення...