Навчальна робота


Відповідальні:
д.мед.н., доцент Пересунько О.П.
д.мед.н., доцент Кравчук С.Ю.

Д.мед.н., доцент
Кравчук С.Ю.
Д.мед.н., доцент
Пересунько О.П.